pondělí 17. května 2010

Filmový aktivista Jiří Králík a ekologie ducha

Jiří Králík je - bez nadsázky - filmový fanatik. Stál za Projektem 100 nebo Letní filmovou školou v Uherském Hradišti. Nově pořádá písecký filmový Festival nad řekou a projekt Cinema Mundi. 

Jiří pro nás napsal článek "Ekologie ducha", kde vysvětluje, proč volí zelené.


Pro kompletní text si klikněte na titulek!

Ekologie ducha - program pro 21. století
Více než dvacet let uplynulo od zásadní změny naší společnosti, do které jsme vstupovali s upřimnou touhou si konečně užít vysněné svobody. A také s vírou, že konečně vzniká i prostor pro maximální uplatnění a rozvoj lidské tvořivosti a myšlení, které nejlépe odráží  a vyjadřuje oblast kultury a vzdělání.  A také to tak zpočátku vypadalo a naše touhy zdáli se být uspokojeny. Občasné a ojedinělé nedostatky či "úlety" jsme považovali za přirozený a průvodní jev každé demokratické a svobodné společnosti, tedy i ty naší, české. Navíc tyto negativní procesy byly jen ojedinělé a nikdo z nás netušil, že mohou postupem času začít převládat a zásadně ovlivňovat a určovat celkový charakter naši společnost. Především v oblasti pro každou společnost nejdůležitější a nejcharakterističtější - tedy v kultuře a systému vzdělávání. A tak jsem jen s nevolí a útrpně sledovali, jak se začíná v české společnosti stále víc a víc přístup technokratický a hedonistický, což v oblasti kultury a vzdělávání znamenalo hegemonii ekonomického kalkulu a krátkodobého účelu, který logicky začal vytěsňovat trvalé hodnoty a samozřejmou kvalitu. Tento jev potvrzují přeedevším tyto tři očividné a nesporné fakty:

1. nárůst počtu studentů, současně ale zřejmý a prokazatelný stále hlubší pokles úrovně jejich vzdělání a všeobecného rozhledu ve srovnání se studenty zemí, se kterými jsme ještě donedávna držely minimálně krok

2. nárůst počtu kulturních aktivit a nových uměleckých děl, opět ale na úkor vyšší kvality či hlubšího přesahu, což jednoznačně potvrzuje permanentní a zatím nezvratný nezájem ze zahraničí o naši současnou kulturu i nové umělce

3. nárůst počtu politických, společenských a kulturních osobností (celebrit), které se prezentují vším možným, kromě vyšší úrovně myšlení, vzdělání, kulturního rozhledu a vkusu.

Tato očividná eroze duchovní stránky české společnosti má mnoho příčin, které je nutné pečlivě popsat, definovat, ale také odstranit efektivními a vhodnými postupy.  Velkou inspiraci najdeme v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, ve které právě klíčový cíl trvale udržitelného rozvoje efektivně aplikovat i v oblasti duchovní. Ekologie ducha vyžaduje velkou odvahu, ale hlavně pevnou víru, že kultura a vzdělání má pro naši společnost mnohem větší význam, než který mu přisuzuje současná politická a společenská reprezentace.

Ochranu přírody a životního prostředí si nakonec přisvojila každá politická strana, aktivní ochranu a trvale udržitelný rozvoj duchovních a kulturních hodnot v oblasti duchovní (Ekologii ducha) viditelně prosazuje zatím jen Strana zelených. Potvrzuje to nejenom její program, ale také neobvyklá a výrazná koncentrace osobností české kultury, které základní principy Ekologie ducha přirozeně aplikují již několik desítek let. Praktická zkušenost z úspěšné oblasti ochrany přírody a životního prostředí spojená s přirozenou autoritou kulturních osobností podporujících program zelených přináší naději, že zvýšení úrovně systému vzdělávání i kultury (tedy i politické) není utopií, ale reálným programem pro 21. století.

Jiří Králík,
filmový aktivista

Žádné komentáře:

Okomentovat